Informaţii despre alcătuirea paginii.

(35-20.IV.1997) LIMBA DE LEMN (III) (Două pastișe)         

Bună seara, mult stimați oameni ai muncii sau ai afacerilor sau ai șomajului de pe întreg cuprinsul tot mai scumpei noastre patrii. Așa cum v-am promis, azi urmează să vă ofer două pastișe, două parodii de limbă de lemn veche și nouă. Ca să fie mai ușor de sesizat diferențele, le-am dat o temă unică. Care va să zică, doi naratori diferiți vă vor relata aceeași mică istorioară, în care e vorba de un cuplu, bărbat și femeie, care, pur și simplu, se sărută pe o bancă în parc. (Recunoașteți că e o acțiune simplă, dar în același timp, cu profunde implicații demografice). Să-l ascultăm întîi pe naratorul de stil comunist și proletcultist al anilor '50.

(MUZICĂ PROFUND MOBILIZATOARE) "Intrară în parcul ce nu de mult fusese terminat și pus la dispoziția celor ce muncesc. -Iată! îi spuse el. Bănci! Înainte, băncile erau instrumente mîrșave ale burghezo-moșierimii. Noi am lichidat-o și viața merge victorios înainte. Iată aici bănci pentru muncitorii din fabrici, pentru lucrătorii ogoarelor, pentru intelectualii progresiști, pentru truditorii slovelor, într-un cuvînt, pentru toți oamenii muncii! -Da!, spuse ea. Și cît de măiestrit sunt lucrate! -Firește, răspunse el, și în glasul său se putea citi mîndria ca o părticică dintr-însul se afla în acele bănci. Să ne așezăm. Luară loc pe una din mîndrele bănci ale noului Parc de Odihnă și Cultură și Sport și Agrement "Iosif Vissarionovici Stalin". El îi luă mîinile într-ale sale și-i spuse: -Cît de frumoase sunt mîinile tale muncite. Nu ca ale ațîțătorilor la război! Pe acestea ar trebui să le cînte poeții, să le slăvească artiștii și pictorii progresiști! -Ce tot spui! Mîini simple, ale unei tovărașe ce nu-și face decît datoria! -Nu! Cred că n-ai să mă înțelegi în mod eronat dacă în semn de aleasă prețuire ți le voi săruta. Așa făcu și apoi o îmbrățișă viguros, privind-o în ochii ei luminoși. Dinspre Răsărit, soarele își revarsă razele. Orașul trăia o viață nouă".

Acum, cam același lucru, într-una din limbile de lemn ale anilor '90.

"Penetrară în show-roomul promoțional al unui holding româno-zanzibarez și se deplasară spre un sortiment de lunch-chair din mizdrixtirol expifonat, lîngă un snack. -It's crazy! se exprimă el. Iată rezultatele palpabile ale privatizării. Excelente divaisuri așezaționale pentru repaosul individual sau de micro-grup. Cu adresabilitate exhaustivă: pentru toate componentele organismului societății civile. -Normal!, spuse ea. Și uită-te ce look au, ce design competitiv. -Of coz, răspunse el. Propun să beneficiem de oportunitățile pe care le oferă. De îndată, și el și ea se derulară pe unul din concurențialele chair-uri ale noului "Zanzy-Lovely-Center" de lîngă buticul "New House Dămăroaia Limited". El o investigă vizual și antamă talk-showul, în spiritul transparenței: -Ce bust performant ai! Ar trebui să anvizajezi activități top-less, care te-ar relansa economic! -Uau, uau, ce speech! Îmi contactezi tu sponsor care să mă retehnologizeze cu seturi de monokini?! Și cum amortizez? Că aia o să umble după amplasament rapid pentru fondul lor semincer... -Îți voi fi manager, don't worry! Te implementez într-un angrenaj valorificațional, cu rata profitului corelată spațiului epidermic socialmente exhibat!  Manifestînd deschidere și disponibilitate față de carisma partenerului, ea rămase într-un stand-by galeș. El, zărind flashul de la capătul tunelului, decise abordarea neîntîrziată a terapiei de shock în domeniul vieții private. Indexîndu-și cu sută la sută curajul, el emise către ea semnale pozitive, care dădură un nou curs relațiilor bilaterale. Se îmbrățișară sexy, întîi soft, apoi hard. Dinspre Apus, soarele suporta necondiționat reforma, livrînd în lizing radiații calorice și luminoase. Orașul făcea resize pe noi coordonate existențiale.”

Doamnelor și domnilor, dacă veți spune că am exagerat, vă voi răspunde mai întîi că și exagerarea e scrisă-n legile-omenești și mai cu seamă în cele retoricești, iar în al doilea rînd că misiunea pe care cu toată modestia mi-o asum este aceea a unui "microscop", care măreste mult ca să vă arate celulele bolnave ale organismului limbii. Pînă mîine, cînd va trebui să mai răbdați puțină teorie, vă doresc toate cele bune... e qualcosa di piu! și ceva în plus! (5,02) 
(36-21.IV.1997) LIMBA DE LEMN (IV)

           
Bună seara, îngăduitorii mei telespectatori. Cred că am ciocănit și am scrijelit destul limba de lemn; a sosit momentul să tragem niscaiva concluzii. Ca să fiu pe cît pot de metodic, le voi numerota.

1) În sensul ei clasic, limba de lemn este jargonul complex, cu particularități lexicale, topice și stilistice, elaborat de Puterea totalitară pentru a-și obscuriza discursul. Limba de lemn este astfel opusul transparenței, ea trebuie descifrată, citită printre rînduri. Limba de lemn ascunde realitatea, pe care o încăpsulează în formulele prefabricate ale doctrinei despre CUM TREBUIE SĂ FIE REALITATEA.

2) Limba de lemn e folosită de Puterea totalitară în scopul omogenizării, al aplatizării societății: nimeni nu trebuie să iasă prea mult din formație; ca semn al supunerii disciplinate față de canoanele regimului, cetățenii trebuie să-i adopte formulele fixe și stilul ciltsos. (Naziștii spuneau: Wer denkt, zweifelt schon - cine gîndește, se îndoiește deja).

3) Ajuns în acest punct, trebuie să vă comunic cu mîhnire, două nuanțe care complică mult lucrurile. Adevărul e că limba de lemn, într-un sens mai larg,  nu e o caracteristică numai a puterilor totalitare sau numai a potentaților care s-au format și deformat în atari regimuri. Și în discursurile unor politicieni din țări cu bătrînă democrație, consolidată, sau din țări în care democrația s-a reașezat indiscutabil, în premisele ei esențiale, întîlnim o limba de lemn ad-hoc, ca rezultat al dorinței cutărui politician, de orice culoare, aflat la ananghie, de a încețoșa lucrurile, de a evita spusa netedă, tranșantă și prea angajantă. Ce-i drept, în democrație,  ponderea fenomenului e mai redusă, dar e departe de a fi nulă.

4) Din păcate, apăsătoarea realitate ne obligă să constatăm că limba de lemn nu mai e folosită doar de factorii de Putere (oricare ar fi ea). După zeci de ani de îndoctrinare prin grădiniță, școală, facultate, ședințe, învățămînt ideologic, mass-media etc., zi și noapte, limba de lemn a pătruns și s-a instalat în multe conștiințe ale oamenilor de rînd, nu granguri, ca o soluție de minim efort. O sumedenie de vorbitori au suferit influența stilului de lemn și acesta le-a intrat în reflexele vorbirii. (Îmi amintesc un exemplu, poate nițel caricatural - dar azi tot ce ține de limba de lemn ne pare caricatural - un exemplu dintr-un roman de Petru Popescu: un tînăr impetuos reușește s-o seducă pe nevasta unui activist, iată-i împreună în intimitatea unui alcov, el o îmbrățișează lubric și ardent și, înainte de a se prăbuși împreună pe somptuosul divan, ea exclamă memorabila frază: "Nu e just ce facem!" Tîlcul e că ecourile plenarelor nu se sting nici în iatacuri). Deci, nenorocirea e că acum vorbește în limba de lemn și omul simplu, nu doar ștabul. Amîndoi trebuie vindecați și, vorba știm noi cui, re-vindecați! În fond, în acest efort de tămăduire, de dezbărare de obișnuința exprimărilor lemnoase, se înscrie și modesta noastră emisiune. Decenii la rînd, pentru multă lume, în societatea românească s-a instalat un fel de SCHIZOFRENIE SOCIALĂ, o dublă conștiință și o dublă gîndire: cea reală, a intimității ființei, și cea oficială, impusă de stat. Am cunoscut personal, înainte de 1989, copii de vîrstă fragedă (7-8-9 ani) care făceau o distincție netă între ce "trebuie spus la școală" și ce "este adevărat". De aici, pînă la relativismul cinic și scîrbit mai era doar un pas, pentru ca puștiul, în lipsa unui dascăl competent care să fi fost paralel școlii, și fiind confruntat cu minciuna perpetuă, putea ajunge să creadă că tot ce i se spune, fie despre Mircea cel Bătrîn, fie despre Eminescu, fie despre Shakespeare, fie despre Horia, Cloșca și Crișan, e doar gogoriță propagandistică, "gargară", "trombon", "vrăjeală". Îndreptarea acest ei situații, tămăduirea cugetelor deformate, nu se poate face decît în timp, prin inocularea cu bun-simț și har a unor doze masive de ADEVĂR.

5) În fine, lărgind mult conceptul, cred că se poate vorbi, la figurat, de o limba de lemn eternă și universală, cea a oamenilor sub-mediocri și sclifosiți. Trăncănelile sofiștilor ironizați de Platon, fandoselile verbale ale medicilor lui Moliere, graiul funcționarilor prăfuiți ai lui Gogol sau Cehov ori, în fine, Dicționarul ideilor primite al lui Flaubert stau mărturie. Acesta din urmă e o culegere de truisme, de banalități, de poncife, gata formulate care, în conversație, îi vin automat pe buze mic-burghezului semidoct sau de-a dreptul fleț. El nu gîndește, ci reproduce mecanic fraze prefabricate care-i dau impresia că spune și el ceva deștept. În acest sens, limba de lemn în sensul larg e o expresie a neputinței, a lenei sau a înțepenirii (a anchilozei) gîndirii, de oriunde și de oricînd.

Atît deocamdată, și vă doresc să fiți voioși. (5,49) 
(39-24.IV.1997) MIROBOLANT

            Bună seara. Un text, celebru în lumea literară, al poetului Mihai Ursachi, sună așă: "Un om din Tecuci avea un motor / Dar nu i-a folosit la nimic".
            În ceea ce mă privește, pot să afirm că un om din Tecuci avea un cuvînt, dar nu știa la ce i-ar putea folosi. Omul mi-a scris pe adresa Televiziunii Române, se numește Ioan Drăgan, îi mulțumesc, iar cuvîntul cu pricina este cuvîntul mirobolant. Această vocabulă are o poveste mai înflorită. Dar mai întîi, ce-nseamnă? Înseamnă: ceva fantasmagoric, trăznit, aiurit, din cale-afară de bizar, incredibil. De ex.:
                    L-am întrebat de unde a avut bani să-și facă vilă, și mi-a trîntit o poveste mirobolantă cu o mătușă care a găsit o comoară și i-a lăsat-o moștenire bla-bla-bla...
          Sau:
                    În revoluția din Decembrie, un episod mirobolant a fost cel al teroriștilor dispăruți fără urmă!
          De unde vine cuvîntul mirobolant? Noi l-am luat gata făcut, cu sensul pe care l-am spus, din franceză. Dar franceza, cum l-a zămislit? Iată cum. Existau niște fructe exotice, de tip uscat, provenite din India sau Egipt și folosite fie ca plante medicinale, fie în farmacie ca materie primă pentru unele medicamente. Aceste fructe se numeau mirobolan. Denumirea le venea din cuvintele grecești "myron", adică parfum (asupra căruia voi insista puțin mai tîrziu), și "balanos"=ghindă, fruct. Un dramaturg francez, Hauteroche, a născocit un personaj, un doctor care pretindea că vindecă totul pe bază de pilule. Acest super-vraci purta numele de Mirobolan - și de aici s-a răspîndit sensul de "minunăție, bizarerie, ciudățenie" pe care l-a căpătat cuvîntul, devenit adjectiv sub forma mirobolant.
          Povestea s-ar termina aici, dar mai are un adaos nostim. Toata lumea cunoaște numele "Mirabela": ei bine, acest nume, care în franceză desemnează banalul "corcoduș", vine din italiană și nu e decît o deformare a vechiului "mirobolan", prin apropiere de adjectivul mirabilis = minunat și adjectivul bella = frumoasă, creîndu-se astfel o aparență de etimologie, o falsă etimologie. De fapt, Mirabela și mirobolant sunt ramuri ale aceluiași trunchi.

Am promis că revin asupra primei jumătăți a acestui cuvînt, care este grecescul "myron", însemnînd ulei parfumat, balsam, prin extensie: parfum. Prin intermediar slav, cuvîntul a ajuns și în limba română, sub forma "mir", adică untdelemnul sfințit folosit de biserica creștină la săvîrșirea unor ritualuri; din aceeași familie de cuvinte sunt și "miros" sau "mireasmă". La vechii greci, Myron devenise nume propriu și însemna "cel al cărui corp e uns cu uleiuri parfumate", adică un semn de eleganță, de rafinament.

Aceasta ar fi, în stilul repejor, mirobolanta poveste a cuvîntului mirobolant.

Să trecem la următorul de pe lista d-lui Drăgan: lumpcultura. Și aici, ca să-nțelegeți despre ce e vorba, trebuie să vă iau mai pe departe. Expresia lumpcultura, care este o creație lexicală ad-hoc, nu e un cuvînt consolidat, atestat de dicționare, e compusă după modelul cuvîntului lumpenproletariat care (fără intru în amănunte politico-sociologice) înseamnă acea categorie de inși de la marginea societății, ceva între muncitor-fără-slujbă și derbedeu. De altfel, în germană, unde s-a născut cuvîntul, "Lump" înseamnă "golan, vagabond, derbedeu". Lumpenproletariatul ar fi deci un proletariat nenorocit, declasat, decăzut, ticăloșit. Acum devine clar sensul cuvîntului compus de care m-ați întrebat, "lumpcultură": o cultură de mahala, o cultură fără înălțime spirituală, o cultură de nivel grosolan, dacă nu chiar mojicesc. Din păcate, în peisajul românesc de azi (în gazete, cărți, pe scene, la cinematograf și pe pe micile ecrane) lumpcultura își face destul de simțit damful fetid. Știu că e firesc să fie așa, nu există tren fără ultimul vagon - dar tot printr-o metaforă am să spun că, dacă e natural ca pe lume să existe și viermi, trebuie să facem tot posibilul ca să-i împiedicăm să ne pătrundă în farfurie, în ceea ce cu adevărat ne hrănește. Lumpcultura e gunoi și se cuvine să ne sforțăm să izolăm bine ghenele.

(CEAS) Mai încape un răspuns în minutele de azi. Apare aici (SCRISOARE) vocabula a empatiza. Să vă spun drept, e un verb cam forțat, deși cuvîntul pe baza căruia a fost scornit are un sens clar: e vorba de "empatie", termen din limbajul psihologic-filosofic (din aceeași familie cu patos, simpatie, antipatie, intropatie) care înseamnă capacitatea mentală, sufletească de a te transpune în altul, în altcineva său în altceva, reușind să-l pătrunzi, să-l simți, să-l înțelegi prin intuiție.

Ajunge pentru azi, vă mulțumesc pentru atenție. (5,15)

George PRUTEANU