Informaţii despre alcătuirea paginii.

(283-24.XII.1997) CRĂCIUN ()

 

         Crăciunul s-a statornicit în anul 429 d.C., cînd împăratul Iustinian declară sărbătoare a imperiului ziua nașterii lui Cristos. În 567, Conciliul de la Tours hotărăște că cele 12 zile dintre Crăciun și Epifanie (6 ianuarie) sunt zile sfinte. În 461, Sf.Patrick introduce Crăciunul în Irlanda. Augustin, în 604, în Anglia. În 704, Sf.Bonifaciu, în Germania. În Scandinavia, Sf.Ansgar, în 815. Tot pe atunci, Sf.Chiril, în țările slave.

            Bună seara, doamnelor și domnilor. E greu să găsești în fiecare zi calea de mijloc, să împaci și pe toată lumea, și pe tine însuți. Aș fi vrut să dedic copiilor această seară de Ajun, dar nu am suficiente resurse de voioșie. În fine, basta cu prefețele, andiam', che la via lunga ne sospigne!, să mergem, dar, căci  drumul lung ne-ndeamnă, cum zice bătrînul Dante la sfîrșitul Cîntului IV din Infernul. Am să dau tîrcoale, mîine, datei de 25 decembrie, semnificației și simbolisticii acesteia. Nu vreau să vă  stric atmosfera de Ajun, dar trebuie să vă  spun de azi că nici data, nici anul nașterii Mîntuitorului nu au încetat să stîrnească polemici științifice între istorici. Ca să nu vă fac capul calendar, în privința anului vă spun doar că variațiile nu depășesc marja a 4-5 ani, între al 748-lea de la fundarea Romei și al 752-lea. Cît despre lună, însă, certurile erudiților sunt mult mai aprige; un cercetător susține chiar că Evangheliile arată că luna nu putea fi decembrie, pentru că în Palestina ar fi mult prea frig în acea perioadă pentru ca niște păstori să-și petreacă noaptea cu turmele sub cerul liber...

          Să-i lăsăm să se certe, noi să ne pregătim de serbarea nașterii Domnului prin care, cum spunea un înalt for ecleziastic, "Cuvîntul s-a întrupat și a intrat în istorie".    
         Acum, să aruncăm o iute privire vocabulei "Crăciun" (despre care, ceva mai pe larg, va fi vorba mîine). Pe lîngă ziua în sine, ce mai înseamnă “Crăciun”? În popor și în mediile bisericești, Crăciun se mai numește și icoana reprezentînd nașterea lui Isus, pe care o duc preoții pe la casele oamenilor. Datina zice că atunci cînd vine popa cu "Crăciunul", trebuie neapărat să șadă pe pat. În Moldova și Bucovina, “Crăciun” i se spune colacului pe care-l făceau gospodinele în aceste zile (mai exact, în seara Crăciunului) și-l păstrau pînă-n primăvară, cînd trebuia pus în coarnele boilor, înaintea pornitului la arat. "Moșii de Crăciun" sunt pomenile care se dau de sufletul răposaților. Prin asemuire cu Sfîntul Nicolae, Crăciun căpăta uneori și sensul de bîtă, ciomag (-Ți-oi da un crăciun pe spinare!). Se cunoaște și verbul a crăciuni, cu o semnificație neașteptat de dură: a omorî pe cineva în mod bestial, a-l măcelări (în preajma Crăciunului din '89, acest sens s-a înfăptuit cu asupră de măsură); dacă e vorba de fete, verbul va să zică a le viola, a le batjocori. Denumirea de "Crăciunul Mic" era atribuită Anului Nou=zilei de Sfîntul Vasile; prin Banat, i se spunea Anului Nou (poate că i se mai spune și azi) "fratele Crăciunului". Cît despre bradul de Crăciun, Sextil Pușcariu arată că aceasta e o datină pe care am împrumutat-o din Occident și s-a împămîntenit tîrziu. În fine, tot el emite opinia că slavii, care au și ei acest cuvînt, l-au luat de la noi, iar de la slavi l-au luat apoi și ungurii (karacsony). Asupra acestui aspect, însă, se mai discută, pentru că, de  pildă, într-o cronică din Novgorod din anul 1143, cuvîntul de care vorbim (crăciun) desemna solstițiul de iarnă, dar nu numai atît, ci și numele unei divinități a iernii și a morții. Lucrurile sunt încîlcite și nu o emisiune de 5 minute le poate descîlci. Eu îmi fac datoria de a nu vă minți cu iluzia că totul e limpede și netăgăduit ca-n palmă. Nu e. Oricum, alte amănunte frumoase puteți găsi în cartea lui Sorin Lavric1, scoasă de Humanitas.
          Mai sigure sunt lucrurile în privința numelui de persoană Crăciun, unul din cele mai vechi românești. Prima atestare în documente (după Cristian Ionescu) e în 1492; în acte din vremea lui Ștefan cel Mare se găsesc trei inși cu acest nume. Cuvîntul a fost mult folosit și în toponimie (denumirile locurilor geografice): o cetate din sudul Moldovei, construită prin sec.
XIII, purta numele Crăciuna; țara noastră e plină de Crăciunești, Crăciuneni ș.a.m.d.
          Timpul zboară ca prostul, așa că doar o vorbă vă mai spun. Vă amintiți  poate că, mai demult, v-am atras atenția că numele Tudor (sau Teodor) și Doroteea înseamnă exact același lucru, dar inversat: darul lui Dumnezeu (ca și Bogdan, de altfel). Ei bine, o asemenea potriveală, că să zic așa, există și la numele Crăciun, care are un perfect corespondent feminin; nu vă g
îndiți la Crăciunica, Crăciunela sau Crăciunoaia, deși nici astea nu lipsesc. E vorba de numele Natalia, care vine din latinescul Natale Domini (nașterea Domnului), cu alte cuvinte, Crăciunul – quod erat demonstrandum.
          Cu asta, pun virgulă și asteptăm frumoasa zi de mîine, cînd vom intra și mai în miezul subiectului. Toate cele bune, la mulți ani!
 

(284-25.XII.1997) CRĂCIUN ()

            La mulți ani și bună seară, d-nelor, d-relor, d-nilor și dragi copii. Este pentru mine o  onoare și o mare emoție să mă aflu în casele dvs., fie și sub forma unei luminițe pe un ecran electronic, în această zi, poate cea mai frumoasă zi de sărbătoare, ziua care acum 2003 ani a început să schimbe cursul istoriei și fața lumii. Vă mulțumesc că-mi acordați 5 minute din acest timp al bucuriei și vă rog să fiți îngăduitori dacă n-am să fiu la înălțimea așteptărilor dvs.

          Despre ce aș putea să vă  vorbesc decît despre Cel născut de neprihănita Maria în ieslea din Betleem? Nu e nici momentul și nici eu nu sunt omul potrivit pentru o "predică". Dacă ar fi să-mi ascult gîndul cel mai adînc, ar trebui să vă  fac o mărturisire: Isus Cristos mi-e drag, mi-e pur și simplu drag, ca un prieten apropiat, nu e, pentru mine, venerabil și impozant ca o "instituție" sacră, nu-L simt doar ca pe o transcendență, ca pe o entitate sfîntă, ci ca pe o făptură de spirit pe care O urmăresc și care mă urmărește. Mi-e drag Isus pentru că, întrupare a divinului, are și slăbiciuni omenești. E bun și blînd, dar își și iese din fire, ca în episodul alungării negustorilor din Templu, cînd pune mîna pe bici, răstoarnă mese, strigă, e mînios. Mi-e drag pentru că are, ca și noi toți, momente de îndoială, de n-ar fi să amintesc decît sfîșietorul strigăt de la capătul calvarului: Eli, Eli, lama sabactani? Doamne, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? N-am avut, oare, cu toții, asemenea clipe, în care ni s-a părut că nu mai e nici o lumină...?, și totuși ea a apărut și am mers mai departe? Mi-e drag pentru că spusele Sale, din suprema înțelepciune din care izvorăsc, nu sunt de o consecvență oarbă, mecanică, inumană; așa cum lumina albă e formată de fapt dintr-un mănunchi de culori, în care se află și roșul, și violetul, și galbenul și altele, cuvintele Sale au față și revers, poți găsi în ele contraziceri care dau viață, complexitate, relief; și aici am să evoc doar o vorbă: El, care ne învață să ne iubim aproapele, a spus și acea adîncă și tainică frază: Nu am venit să aduc pacea, ci sabia! Mi-e drag pentru că (un subiect pe care l-am mai atins) pentru că scrie și mi-e drag pentru că citește, dînd girul dumnezeirii Sale acestor, altminteri, biete vanități omenești. Mi-e drag pentru că, în dubla sa calitate, de Dumnezeu adevărat și de Om adevărat, așa cum a statornicit Conciliul de la Niceea în anul 325, mă lasă să-l pipăi cu antenele tremurînde ale sufletului și să urlu, cum voia poetul: Da, este!, și ecourile acestui strigăt lăuntric să mă reîntremeze. Această mirabilă persoană cu două naturi mi-e dragă pentru că și-a dus singur crucea, cum ne e dat fiecăruia. Cele două naturi ale Sale le găsim în orice om. Fiecare dintre noi Îl repetă, mai mult sau mai puțin. Oricine are o încărcătură de omenesc și o scînteie de dumnezeire în el.

          Dar uite că, fără să vreau, am luat un ton de predică. Vă cer iertare, și vă rog să mai aveți bunăvoința de a asculta, astăzi și într-una sau două din zilele următoare, cîteva istorisiri frumoase și adevărate, de data aceasta nu din săracul meu cuget, ci din Carte și din cărți, despre cuvintele: Crăciun, Isus Cristos, Cristian, Cristina și altele.
          În jurul etimologiei cuvîntului Crăciun, savanții au purtat ample discuții. S-au propus, ca posibile surse, termenii latinești incarnatio, incarnationem (întrupare) sau calatio, calationem (chemare către mulțime). Dar cele mai multe adeziuni le-a întrunit, din partea specialiștilor, ipoteza că la originea vorbei românești Crăciun se află latinescul creatio, creationem, care-nseamnă creație.
          Prima atestare în documente românești e din 1652 și e probabil că, fiind moștenit direct din latină, în vechime se pronunța rotacizat, adică cu “r”: crăciur. Să lăsăm însă nițel filologia și să mergem acolo unde istoria se întîlnește cu mitologia: mă refer la ziua de 25 decembrie. Evangheliile nu oferă nici o indicație privind data nașterii Mîntuitorului. Primii creștini au văzut în data de 25 decembrie o legatură cu o Sărbătoare a Soarelui, pe care romanii o celebrau în acea zi. În primele secole ale mileniului anterior, Isus era, într-adevăr, asimilat Soarelui, Sf
întul Augustin, de pildă, preluînd o sintagmă biblică, Îl numea "astrul din înalt". Data de 25 decembrie a fost pusă în relație și cu ziua cînd e sărbătorit Ioan Botezătorul, adică solstițiul de vară - momentul din care soarele, în emisfera nordică, începe să coboare, în timp ce Crăciunul se află în perioada cînd soarele începe să urce din nou: interpretarea simbolică data acestei simetrii a fost aceea că strălucirea luminii împrăștiate de precursorul Ioan scade pînă în ziua cînd apare, orbitoare, lumina lui Isus care-i ia locul și o întrece.

          Mai am multe să vă  spun, dar și mîine e o zi. La mulți ani și fiți veseli.
 

 (285-26.XII.1997) CRĂCIUN ()

          Doamnelor și domnilor, bun găsit. În speranța că aceste chestiuni cam filologice nu vă sastisesc din cale-afară, vă solicit din nou binevoitoarea atenție pentru cîteva informații referitoare la numele Mîntuitorului, pe care cred că se cuvine să vi le comunic aici și vă rog să primiți scuzele mele dacă aseară am fost prea emoționat.

          Numele Isus era un nume obișnuit în acele vremuri, "de început de călindare", vorba lui Ion Barbu dintr- o poezie nu chiar din cele mai reușite. În Biblie găsim 15 indivizi cu numele Isus, iar în secolul I d.Cr., istoricul evreu Flavius Iosephus citează nu mai puțin de 20 de persoane cu acest nume. Era deci un nume curent la evrei. Amintesc doar cîteva din personajele biblice cu acest nume. Isus sau Ioșua Navi a fost un conducator al poporului evreu după moartea lui Moise; e sărbătorit la 1 septembrie. Isus, fiul lui Eliazar, este chiar amintit în lungul arbore genealogic al Mîntuitorului din Evanghelia lui Luca (paragraful 3, versetul 29).  În unele manuscrise, tîlharul eliberat de Pilat din Pont, la cererea poporului, în locul lui Cristos, poartă, pînă și el, numele de Isus Baraba.  Un colaborator al Sf. Pavel se numea de asemenea Isus (i se mai zice și Justus).
          Numele fiului lui Iosif și al Mariei, născut în grajdul din Betleem (să spun în paranteza că Beth-lehem se traduce prin "casa pîinii"), numele Mîntuitorului, deci, își are originea în ebraică, la fel ca și multe nume din cele mai frecvente: Gabriel, Ion, Emanuel, Mihai, Daniel, Ana ș.a. În ebraică, lanțul etimologic al numelui Isus începe cu Iahve (Dumnezeu, Domnul), continuă cu Iehoșua, și apoi, în fine, Ieșua sau Ioșua, ceea ce înseamnă "Domnul este mîntuirea", "Dumnezeu salvează". În grecește, unde a trecut ulterior sub forma Iesus, cuvîntul are semnificația de "cel care vindecă".

          Să trecem acum la a doua parte a numelui: Cristos. Și aceasta este o traducere, în grecește, a termenului ebraic Mașiah (in românește, Mesia), în care regăsim particula Iah, de la Iahve = Domnul. Mașiah însemna "unsul lui Iahve”. În cea mai veche (prima) traducere a Bibliei, Septuaginta, grecii au tălmăcit numele Mesia prin Christos, de la verbul chriein, a unge. Ignorîndu-se semnificația acestei expresii, numele Cristos a fost considerat al doilea nume propriu al lui Isus. De la greci, românii l-au luat sub forma Christus, de unde a derivat adjectivul christianus, adică originea românescului creștin. Prima folosire a lui christianus datează, pare-se, din anul 43 d.Cr. Din adjectiv, el devine nume propriu, la început secret, din cauza persecuțiilor religioase; apoi, după ce, în vremea lui Constantin cel Mare, creștinismul ajunge religie oficială, se răspîndește intens. La români, prima atestare documentară a numelui este din 1389, sub forma Cîrstian, apoi Cîrstea. În 1415 găsim deja un Cristea și, pînă la 1500, încă de 11 ori în diverse documente; în "pomelnicul de la Horodiște" din 1484, aflăm o Hristina. Mai tîrziu, apar și celelalte variante: Cristian, Cristina, Cristiana, Cristache, Cristel, Cristoiu, Cîrstocea, Ristea ș.a. O formă mai rară, derivată de la Hristos, este Hristu, folosit la aromâni și venit din bulgărește, unde Hristo e un nume obișnuit (avem și noi o stradă cu numele poetului și revoluționarului bulgar din secolul răs-trecut, Hristo Botev).
          Nu vreau să uit nici numele de sorginte grecească Cristodul și Cristofor. Ele sunt formate prin adăugarea, la radicalul Crist, a cuvîntului dulos (adică rob, slujitor) și, respectiv, foros (adică cel care poartă - cum e, spre altă pildă, numele Nichifor, care se trage din Nike-foros
= purtătorul, aducătorul de victorie; Nike-victorie, l-a dat și pe Nichita). Deci: Cristo-dul = slujitorul lui Cristos, Cristo-for = purtătorul, recte: propovăduitorul lui Cristos, deși o legendă conferă numelui Cristofor chiar sensul propriu, de a purta în spate: e vorba de un martir, Cristofor, care l-ar fi purtat pe umeri pe Isus copil; cert e doar faptul că acesta a fost canonizat încă din secolul IV, ceea ce a favorizat răspîndirea numelui, care era chiar popular, ca patron al navigatorilor și al pelerinilor, al călătoriilor pe uscat și pe apă.

          Cu acestea, închei scurtul meu periplu prin universul cuvintelor legate de nașterea Celui despre care Evanghelia lui Ioan spune atît de amarnic și atît de potrivit unei veșnice jumătăți a istoriei omenirii: "Lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decît lumina". La mulți ani! (AVE MARIA)
__________________________
         1)
Sorin Lavric, Cartea de Crăciun, Humanitas, 1997. V și Tudor Pamfile, Sărbătorile la români, Saeculum, 1997; Elena Niculiță-Voronca, Datinele și credințele poporului român, Polirom, 1998; Petru Caraman, Colindatul la români, Minerva, 1973.