Informaţii despre alcătuirea paginii.

(583-20.X.1998) -RIIIU!

          Bună seara. Ideea acestei emisiuni mi-a venit ascultînd felul bizar în care pronunță unii nume care provin de la meserii, ca Olariu, Ciubotariu, Grădinariu, Pescariu etc. Așadar, vă rog să mă urmăriți cu un pic de atenție și să trageți concluziile necesare.

          Nu am nici un dubiu că în tonul ironic al acestei pastile veți găsi un indiciu. Chiar dacă eu nu mă aflu la un prezidìu, prin intermedìul pronunției mele veți înțelege unde e gafa. N-am să-i evoc aici pe Simion Bărnuțìu, pe Timotei Ciparìu și nici chiar pe simpaticul Ion Rațìu, pe scriitoarea Doina Uricarìu sau pe politicianul Dinu Patricìu. Nu vreau să fac un rechizitorìu, nici să cad în derizorìu. Dar nu pot să nu bag de seama că unii vorbitori profesioniști, care primesc, care va să zică, salarìu sau onorarìu ca să vorbească corect, sunt în stare să te bage în sanatorìu cu halul în care rostesc. Ei își închipuie, probabil, că  pronunțarea cuvintelor românești e ceva ce ține de arbitrarìu sau de aleatorìu, c-așa vrea mușchiul lor, ei ascultă doar de capricìu, nu le pasă de oprobrìul cunoscătorilor. Habar n-au ce prejudicìu aduc bunei sonorități a limbii române pe care au privilegìul de a o grăi. Ei ar trebui luați de la domicilìu, aduși colea la sedìu la un interogatorìu, trecuți frumușel prin purgatorìul gramaticii și în special prin domenìul foneticii și apoi, în genunchi pe coji de nucă, puși să aducă un omagìu și un elogìu bunelor deprinderi lingvistice. Dacă recidivează, să fie dați afară din servicìu și chiar din municipìu și puși să mai facă o dată colegìul sau chiar cursul medìu, gimnazìul. Ca element tranzitorìu (!că tot a fost aseară Villon!) să li se aplice un sigilìu pe cranìu, care să-i demaște ca stîlcitori de limbă și ca violatori de patrimonìu cultural. Provizorìu, pînă dau semne de dezbărare de păcătosul lor vicìu, să fie puși pînă la sfîrșitul milenìului să lingă clorura de sodìu, cu limba lor pe care n-o folosesc cum trebuie. (Vă reamintesc că vorbesc de netrebnicii care pronunță Pescarìu, Cojocarìu, Grădinarìu, Fusarìu, Olarìu). Abia după ce vor trece prin acest dur exercițìu s-ar putea avea în vedere un armistițìu cu acești distrugători de grai. Dacă dau semne că sunt apți să reintre pe teritorìul corectei pronunții și că au renunțat la stranìul lor obicei, se va ține un consilìu, se va citi memorìul lor, se va discuta în contradictorìu și, sub auspicìul calmului notorìu și al toleranței specifice neamului nostru, s-ar putea să nu mai fie nevoie să fie trimiși la ospicìu. Dacă toți cei din lungul lor cortegìu s-au scuturat de orgolìul de a se bălăci în ignoranță, vor fi iertați și reintegrați în spațìul public, dar obligatorìu, !obligatorìu vor fi ținuți sub observație măcar un decenìu ca nu cumva să-și găsească refugìul în vreun subterfugìu.

          Cam aceasta am avut să vă spun, d-nelor, d-relor și d-lor despre cei care pronunță anapoda numele derivate din denumiri de meserii și îndeletniciri, a căror rostire corectă este Olàru (pronunțat ca și "salàru" - prin litera transcriem un i foarte scurt, cum e cel de la sfîrșitul cuvîntului „bani”), Fusàru, Grădinàru, Pescàru, Ciubotàru, Cojocàru ș.a.m.d. Vă mulțumesc pentru atenție și vă salut, !obligatorìu, cu desăvîrșit respect. 


(584-21.X.1998) DICȚIONARUL ACADEMIEI

          Bună seara.V-am mai vorbit despre lucrarea care trebuie să fie cel mai mare dicționar al limbii române, un dicționar "tezaur", un corpus al tuturor cuvintelor limbii române, mai vechi și mai noi, dialectale sau naționale, argotice sau cărturărești. O asemenea lucrare echivalează cu o "Catedrală a Neamului" în materie de lingvistică, deși, în esență aș putea spune că nu e vorba doar de lingvistică, ci de patrimoniul spiritual în sensul cel mai larg și cel mai adînc. Acest dicționar, cum puține popoare au, există, chiar dacă nu este încă terminat; el este cunoscut, îndeobște, sub denumirea de Dicționarul Academiei. De ce? pentru că inițierea lui a fost un țel pe care și l-a propus chiar de la înființarea ei, în secolul trecut, Societatea Academică Română, transformată apoi în Academia Română. Prima tentativă a fost cea realizată la 1873 și 1876 de Laurian și Massim, din păcate, însă, din rațiuni pe care nu le detaliez acum, o tentativă nereușită. După acest eșec, Academia l-a însărcinat pe Bogdan Petriceicu Hașdeu să preia înfăptuirea acestei opere. Hașdeu a depus o rîvnă colosală dar, din cauză că și-a conceput lucrarea la proporții mult prea vaste pentru o viață de om, nu a putut realiza decît primele litere: litera A și o parte din B, sub titlul Etymologicum Magnum Romaniae.
          Următorul care a preluat conducerea proiectului (în 1898, dar pentru scurt timp) a fost Al. Philippide; întrucît viziunea sa a fost socotită nerealizabilă de către Academie, s-a renunțat iar.
          Astfel că, la întîi ianuarie 1906, sarcina îi este încredințată lui Sextil Pușcariu, cel care va reuși să găsească drumul cel bun. În 1913 apare primul volum, cu literele A și B. În 1934, apare volumul cuprinzînd literele de la F la I, în 1937, litera J și o parte din L, iar volumul cu litera C apare în 1940. În 1949 se mai publică, sub o nouă egidă (Republica Populara Romînă), ce se mai găsea redactat din literele D și L. Și urmează o nouă împotmolire de vreo 16 ani, de fapt o perioadă de muncă nevăzută, sub conducerea academicienilor Iorgu Iordan și Ion Coteanu, la noua serie (care o duce mai departe pe cea veche) și din care au apărut, din 1965 și pînă acum, literele M, N, O, P, R, S, Ș, T și Ț. Din nefericire, situația mizerabilă din țară și vraiștea din multe domenii își pun amprenta și asupra acestei nobile activități, a desăvîrșirii Marelui Dicționar. Iată ce scrie, într-un articol publicat recent, în numărul din septembrie al revistei Convorbiri literare, care apare la Iași, profesorul Gavril Istrate (care mi-a fost și mie profesor):
          "Încă de acum un an a apărut, prin grija colectivului de la Iași, și primul volum din V. Dar lucrarea inițiată acum 140 de ani mai are de întîmpinat și alte dificultăți. Nu voi insista asupra piedicilor pe care le incumbă o lucrare cu caracter științific, fie ea și de cea mai mare valoare națională, cum e Dicționarul Academiei, dar va trebui să menționez faptul că ultimul volum din litera S, tipărit acum cîțiva ani, stă undeva, uitat, într-un depozit, și nu ne-a fost distribuit nici nouă, celor care l-am plănuit înainte de a se tipări. În această situație se găsește și primul volum din litera V, tipărit la Iași, dar care nici el nu a ajuns, după un an de zile, în mîna specialiștilor. Se vede că boala de care suferă lexicologia academică e de lungă durată; e incurabilă și nu putem să nu ne întrebăm, ce face secția de limbă și literatură română din cadrul Academiei, și merg mai departe, să mai pun o întrebare: Cum vede problema aceasta președintele Academiei, care face și el parte din secția respectivă? Nu ne mai aude nimeni, oare? Suntem sortiți să vorbim mereu în pustiu? Pînă cînd?"
          Eu sper că cei care trebuie să audă, au auzit, și că, totodată, printre oamenii de afaceri serioși din țara asta (care-și pot, astfel, grava numele pe un monument) se vor găsi și cîțiva care să contribuie, prin sponsorizare, la ducerea la bun sfîrșit a acestei grandioase întreprinderi: Dicționarul Tezaur al Limbii Române. Doamne ajută!(586-23.X.1998)
UNIVERSITATE MAGHIARĂ DE STAT ÎN ROMÂNIA?

          Bună seara, cetățeni. Și pentru astăzi, dintre sutele pe care le-am primit, am ales tot o scrisoare, de altă factură însă decît cea de ieri. Scrisoarea mi-a fost trimisă de dl. Horia Erdely, str. Michael Weiss nr. 17 din Brașov. V-o citesc în întregime:

            "Brașov, 26. IX. 1998, Stimate domnule George Pruteanu, Aseară, pe postul național de televiziune, la o oră de maximă audiență, în cadrul emisiunii obișnuite Doar o vorbă săț-i mai spun, ați dat citire unor fragmente dintr-un editorial publicat în revista 22 sub semnătura d-lui H.-R. Patapievici, deoarece, cum lesne s-a observat, corespund punctului dv. de vedere asupra chestiunii în cauză. Dar pentru că dv. vă adresați tuturor cetățenilor acestei țări, indiferent de convingerile lor, de orice natură ar fi ele, vă rog să dați citire, bineînțeles fără să comentați, unui fragment din articolul UDMR la stîlpul infamiei, apărut sub semnătura d-lui Andrei Cornea, mai întîi în revista 22 și apoi în cartea intitulată Mașina de fabricat fantasme. Pentru ca telespectatorii să înțeleagă perfect despre ce e vorba, vă rog de asemenea să prezentați, timp de cîteva minute, un prim-plan cu un fragment din Decizia Adunării Naționale a românilor ardeleni și bănățeni de la 1 Decembrie 1918. În situația în care dv. nu veți da curs rugăminții mele, mă voi simți obligat să mă adresez Conducerii TV și să vă acuz de propagandă naționalistă cu accente de șovinism, urmînd ca aceasta să ia măsurile ce se impun. Cu respect, H. Erdely".

          Asta e scrisoarea. Trebuie să spun că tonul amenințător al finalului mi-a displăcut profund. Eu nu fac "propagandă" aici, iar naționalismul, în sine, nu are nimic infamant, ca și, de pildă, liberalismul: există liberalism sălbatec și liberalism sănătos - la fel: există naționalism isteric și belicos, așa cum există naționalism civilizat și cu scaun la cap, adică un respect pronunțat pentru valorile și simbolurile spațiului tău natal, fără a le deprecia cu nimic pe cele ale celorlalți de aiurea. Cît privește șovinismul, mi-e complet străin.          
           Cu toate acestea, în ciuda acestui final care proiecta asupra mea o sabie machedoană a "măsurilor ce se impun", voi da curs rugăminții de a arăta pe micul ecran, nu cîteva minute, că n-am, ci atît cît e nevoie,{#} pasajul din Declarația Adunării Naționale de la 1 Decembrie 1918, în care, pe subiectul care ne interesează, iată ce scrie: "Fiecare popor (adică naționalitate) se va instrui... în limba sa proprie". Perfect. Așa și este la ora actuală. Există școală elementară, gimnaziu, liceu și zeci de secții și facultăți, pe diverse specializări, în limba maghiară. Nu le-a trecut prin cap, nici lui Maniu, nici altora din generația de la 1918, care au făcut România Mare, să facă universități de stat separate pentru minoritățile naționale, că doar n-om fi stat multinațional. Și așa, multe posturi universitare pentru minorități nu au acoperire în cadre, și multe locuri în secțiile pentru minorități au rămas neocupate. De aceea, cred că ideea din Hotărîrea de guvern 687, cu înființarea unei așa-zise universitătăți "Petöfi-Schiller", este o bazaconie politicianistă, născută moartă, pentru că este de neconceput ca statul român să-și excludă propria sa limbă oficială din spațiul Almei Mater. Sunt absolut convins că societatea românească în general și comunitatea academică în special nu vor îngădui transpunerea în faptă a acestei aberații, jignitoare pentru spiritul național.
          Cît despre cealaltă rugăminte (mai curînd o somație), de a citi fără comentarii ceva dintr-un articol de Andrei Cornea, voi spune că am multă stimă pentru excepționalul eseist care este Andrei Cornea, a cărui carte la care face referire dl. Erdely, Mașina de fabricat fantasme, am și comentat-o elogios {#} în cronica mea literară din Dilema. Dar pasajul pe care mi-l trimite subliniat {#} dl. Erdely n-are legătură cu subiectul federalizării învățămîntului, printr-o  universitate separată pentru maghiari. Ca să-i fac totuși plăcerea corespondentului meu, voi citi, cu sau fără comentariu, cîteva fraze din textul lui Andrei Cornea: "Ne temem că autoritățile locale ni se vor adresa tot în ungurește? Le vom da în judecată și ne vom îmbogăți din daunele primite. Ne temem că nu cumva minoritățile românești din cele două județe să fie persecutate? (DA, NE TEMEM!) Le vom proteja prin legi și-i vom pedepsi sever pe transgresori".

          Stimați telespectatori de etnie maghiară, germană, evreiască, ucraineană etc. și, cu voia d-lui Erdely, și românească, vă mulțumesc pentru atenție. (587-24.X.1998) "LINGVISTICĂ"' ELECTORALĂ 

          Bună seara, stimați cetățeni. În cinstea zilei de mîine, cînd bucureștenii se duc la urne, am programat pentru această seară reluarea unei parodii de emisiune "electorală". Amintiți-vă de diferitele campanii electorale, pe care le-ați trăit, cînd veneau pe micul ecran...  ...cînd veneau pe micul ecran tot felul de reprezentanți ai unor partiduțe de care n-auzise nimeni și vă promiteau niște năzbîtii de-ți stătea mintea-n loc. La ei și la agramați-în-general facem aluzie în gluma de azi.

EMISIUNE ELECTORALĂ

La prezidiu e președintele Partidului Cutare și, lîngă el, tot cu cravată, partidul.

          Stimate alegătoare și stimați alegători! Dacă ne veți vota, noi vom face totul pentru traducerea în viața a următoarelor obiective:  
         
(Partidul:)-Daaa!   

          1.Elaborarea unei legi prin care conjuncția deci să fie declarată Conjuncție Națională Obligatorie. Articolul unu al acestei legi va stipula: orice frază și orice propoziție în România începe cu deci. Orice alte dispoziții contrare prezentei legi se abrogă.  
          -Daaa!   

          2.Eliminarea verbelor care parazitează trupul sfînt al limbii române, și înlocuirea lor cu verbul unic a confrunta. Astfel, dacă ne veți vota, nu veți mai auzi propoziții învechite ca: "Eu mănînc o ridiche", ci "Eu mă confrunt cu această ridiche". Nu veți mai auzi enunțuri leșinate de genul: "Eu o iubesc pe Măndița", ci "Eu mă confrunt cu Măndița pe toate planurile". Nu se va mai spune: "Eu sunt amărăștean", ci "Eu mă confrunt cu dificultăți obiective".   
          -Daaa!   

          2 bis. La paragraful anterior se admite o singură excepție. În situațiile cînd, de pildă, am înfulecat o ridiche și vrem să facem bună impresie, în loc de "Eu m-am confruntat cu această ridiche" se va putea spune "Eu am servit această ridiche".
          -Daaa!   

          3.Abolirea întortocheatelor pronume de întărire, și reducerea lor la unul singur, care va fi după pofta inimii, spre deplina înflorire a personalității creatoare a fiecăruia. Astfel, se va putea spune: "Eu înșine l-am văzut pe Chiricuță", "Președintele înșiși a criticat corupția", "Parlamentarii și-au votat lor înșivă lefuri mari", "Nu are rost să-ți dai ție însuși un pumn în cap" și altele, după temperament, dispoziție și bunul plac al cetățeanului. Deviza noastră va fi : Cetățeanul însăși e stăpînul gramaticii, nu viceversa.   
          -Daaa! 

         4.Pentru a asigura limbii române o perioadă de odihnă, nepăsare și huzur, toate firmele, indiferent de naționalitate sau sex, se vor scrie în limba engleză sau ceva asemănător. Astfel, în loc de "Cîrciuma Soiosu" se va scrie "Waldorf Imperial", în loc de "WC Public" se va scrie "Intim Club Love Me Baby", taraba cu hațmațuchi va purta numele de "Shoping Store", iar chioșcul de cocoșei și covrigi se va numi "Internațional Business Company Costyke & Marghiolaina" ș.a.m.d.   
          -Daaa!   

          5.Votîndu-ne pe noi, încurajați dezvoltarea fără precedent a pescuitului. Noi vom implementa masiv, în toate domeniile, limba de baltă, în care fiecare se va putea confrunta cît poftește. De asemenea, vom lua măsuri ca aceasta să fie limba în care se vor traduce orice filme, inclusiv cele românești.   
          -Daaa!   

          6.Dacă ne votați pe noi, votați libertatea! Noi vom pune capăt obijduirii și împilării care durează de sute de ani și care ne obligă să punem cratima în locuri fixe. Cratima trebuie să treacă în mîna poporului suveran! Dacă el vrea să scrie "v-oi ciupi", așa va scrie; dacă el vrea să scrie "dăm-i un milion", așa va scrie; dacă el vrea să scrie "sunte-ți șmecher", așa va scrie, căci poporul este norodul, nu tagma grămăticienilor!   
          -Daaa!   

          7.Pledăm pentru deplina înflorire plenară a pleonasmului, fiindcă strămoșii noștri români din străbuni ne-au învățat pe noi că repetiția încă o dată este mama studiului, și cine nu-și respectă mama înseamnă că pur și simplu nu cadrează și nu se confruntă.  
           -Daaa!   

          8.Toți politicienii și toate persoanele cu funcții de conducere vor urma cursuri intensive de anacolut, adică de tehnică a construirii frazelor fără cap și coadă, care adică începe sub aspect de a nu se termina din punct de vedere care l-am exprimat de realizare. De asemenea, toți vor da un examen eliminatoriu la trăncănologie și palavragistică și toți îl vor trece. De la subsecretari de stat în sus, se vor verifica drastic și aptitudinile balivernice și gogoșerești.  
          -Daaa!   

          9.Stimate alegătoare și stimați alegători. Sigla noastră este următoarea: silueta unui cap, în care se află inscripționată ideea noastră principală: VOTA-ȚY!   
          -Daaa!   

          10.Numai dacă ne veți vota pe noi veți...

          Mi se face semn că ne-a expirat timpul de antenă. Vom îninge!
          -Daaa!(588-25.X.1998)
DESPRE TRADUCERE ȘI TRADUCERI 

          Bun găsit. Vreau să vă împărtășesc în această seară (așa, fără nici o legătură cu timpul zurbagiu din jurul nostru) cîteva gînduri despre activitatea de traducere. Izvorul lor îl constituie munca mea pe textul lui Dante Alighieri, dar cred că oricine se pasionează de dreapta spunere, de poezie și de tălmăcirea ei, le poate lesne generaliza. Și asta nu numai pentru că Dante e numeros, în esența sa, ca un hotel (asta de la Mărțișor o am), ci și pentru că orice Poezie e o mică divină comedie.
          A traduce Divina Comedie sau orice alt poem e ca și cum ai fi găsit dărîmat, dar ce zic eu? praf și pulbere, Domul din Milano sau biserica Trei-Ierarhi din Iași sau Voronețul, și te-ai apuca să-l reconstruiești tu, singur, după planurile și înfățișarea sa întîie, dar numai cu materialele tale, cu ce ai tu în tine, cu ce poți duce în cîrca minții și sufletului tău. Celebrul răspuns al filozofului stoic Bias e deviza traducătorului: omnia mea mecum porto: tot ceea ce am, duc cu mine. Dar traducătorul e sclavul, nu stăpînul acestei devize. Traducerea de poezie e cît traducătorul, nu cît originalul. E un geniu Dante - dar dacă eu nu am talent poetic, nici un dicționar, nici un corp de comentarii, nici un studiu despre traduceri, nici un catalog de rime, nici o tălmăcire anterioară nu mă pot ajuta cu nimic - după cum un orb nu poate copia Mona Lisa nici dacă i se oferă mii de pensule și culorile originale ale lui Leonardo.

          Avea păcătosul de Marx o vorbă, care cu ani în urmă ne-a scos mulți peri albi: "libertatea înseamnă înțelegerea necesității". Nu discut acum aplicabilitatea ei în alte domenii, unde poate zămisli abuzuri sîngeroase - dar muncii de traducere, această vorbă i se potrivește. În traducere, a fi "liber" nu înseamnă , în fapt, decît a te supune cît mai benevol și fără grimase "regulii jocului", adică textului și spiritului original. Un traducător, vreau să spun un erou, zicea un mare eseist spaniol, Ortega y Gasset. Traducerea e un balet de cuvinte pe o platformă nu mai lată de o palmă. Se cade ușor - cel puțin în ridicol.
          Traducerea seamănă cu reconstituirile arheologilor. Scopul lor nu e să facă vase frumoase, ci să le re-compună pe cele vechi, din cioburi, așa cum au fost. "Imaginația", de care e nevoie și aici, e să găsești ciobul potrivit pentru locul potrivit. Să folosești vechiul material ca să croiești după gustul tău sau zvăpăierea ta - e o colaborare vinovată, mai mult: o deturnare. Un oarecare l-a tradus, prin '67, pe Verlaine, pocindu-l pînă la asemănarea cu cel mai de jos Vlahuță: libertatea lui nu era decît lipsă de har. Era ca o interpretare a Missei Solemnis la fluier de arbitru. Un alt exemplu de traducere schimbătoare de tonalitate, pe alt palier, e cea a lui Sorescu din Pasternak; calitatea ei literară e peste discuție, dar datorită presiunii pe care o exercită mucalitismul asupra gravității, e greu de spus cît e acolo Pasternak și cît e Sorescu. În aceeași ordine de idei, ar fi de amintit și versiunea lui Ion Barbu din Richard al III-lea: un frumos hibrid. Sugerează un fel de play-back°, o dublare a vocilor în studio: imaginea e adesea a lui Shakespeare, dar glasul pe care îl auzim nu-i vine, a al lui Ion Barbu. Stilul shakespeareian capătă forțat geometrismul cînd metalic, cînd cristalin al poemelor din Joc secund. Ultimele două exemple ilustrează cazul autorilor de talent, care, nereușind să se subordoneze, cum au făcut-o Blaga sau  Doinaș în Faust, Tașcu Gheorghiu în Lampedusa, Philippide în Baudelaire ș.a., realizează traduceri convertitoare. Mustățile lor deghizează originalul pînă la derută. Figura obținută e interesantă, dar e o sublimare, nu o transpunere. Punctul limită al acestei situații sunt "tălmăcirile" lui Arghezi. Ele nu sunt traduceri (mă gîndesc la fabule, la Baudelaire), ci un fel aparte de adaptări sau chiar "remake°"-uri, rescrieri, în bună slobozenie clasicistă, ale unor subiecte, conform dictonului clasic: je prends mon bien ou je le trouve: iau ce-mi trebuie de unde găsesc. Acestea sunt, în fond, opere de Arghezi, variațiuni pe teme date, tot așa cum Cidul e al lui Corneille, Faust al lui Goethe sau Hamlet al lui Shakespeare, deși subiectele nu le aparțin.

          Arta e lungă, emisiunea e scurtă. Vă sunt îndatorat că ați avut bunăvoința de a mă asculta.       

George PRUTEANU