Informaţii despre alcătuirea paginii.

Vezi și Orașul măcelărit

(704
-19.II.1999)
ACUARELELE BUCUREȘTIULUI PIERDUT (GHEORGHE LEAHU)

       Bună seara, d-nelor și d-lor! Fiți îngăduitori și admiteți azi o excepție.
       Noi ne ocupăm de obicei, aici, de cuvinte, gînduri și sentimente. Dar Horațiu a spus atît de frumos: Poezie ESTE și pictura! (Ut pictura poesis). Azi vor vorbi imaginile. Așa cum am poposit de-atîtea ori asupra unor cuvinte care-au-fost și vor mai fi, azi ne vom opri asupra unor locuri din București, care au fost... și nu vor mai fi. Dv. le veți contempla (unii, ca mine, și cu ochiul amintirii), pe micul ecran, în viziunea nostalgică și melancolică a acuarelelor semnate de arhitectul Gheorghe Leahu1.
       Așadar, pregătiți-vă sufletul pentru această baie de frumos și tristețe. Eu mă voi retrage în spatele imaginilor și nu voi avea să vă spun decît numele acelor spații bucureștene nimicite sau stîlcite.
Mînăstirea Mihai Vodă și Arhivele Statului
Mînăstirea Mihai Vodă și Arhivele Statului în amurg
Opereta
Biserica Sf. Ilie Rahova (Înainte de translare)
Mînăstirea Antim, înainte de translarea clădirii S. Sinod
Halele Unirii, din Piața Unirii
Magazinul Unirea, în 1984, înainte de translarea Bisericii Sf. Ioan Nou
Bd. 1848, între Biserica Sf. Ioan Nou și Bărăție
Biserica Sf. Ioan Nou, după translare
Calea Șerban Vodă, lîngă Podul Șerban Vodă
Intersecția Lînăriei-Calea Văcărești-Splai, la Podul Timpuri Noi
Institutul Medico-Legal "Dr. Mina Minovici"
Piața Căuzași
Biserica Sf. Vineri
Calea Văcărești, spre Sf.Vineri
Biserica Sf. Nicolae Jitniță
Biserica Olteni
Case de sfîrșit de veac 19, în Calea Văcărești, în dreptul străzii Pitagora
Calea Văcărești și Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel lîngă uzinele "Timpuri Noi"
Calea Călărașilor și Intrarea Platon, în ultima toamnă de aur
Mînăstirea Văcărești, înainte de furtună
Mînăstirea Văcărești
Casa Domnească a Mînăstirii Văcărești
Portalul de intrare al Casei Hamangiu din Calea Moșilor
Calea Griviței - restaurantul Marea Neagră
Librăria "I.L. Caragiale", Calea Griviței colț cu Buzești
Intersecția Buzești-Calea Griviței
Str. Buzești colț cu str Dr. Sergiu
Luigi Mayer, Dealul și Mînăstirea Mihai Vodă (sec. XVII)
 

       ...Și, în încheierea acestor acuarele semnate de Gheorghe Leahu, o imagine din secolul al XVII-lea, dupa un desen de Luigi Mayer, reprezentind Dealul și Mînăstirea Mihai Vodă.
       Stimați telespectatori, nu-mi rămîne decît să vă mulțumesc pentru privirea dvs. bună și înțelegătoare. O mie de ani pace!
____________
      
1) Bucureștiul dispărut, ed. îngr. de Adriana Popescu, Ed. Arta Grafică, Buc., 1995, 192 p., 52 reprod. color, 8000 lei

George PRUTEANU