Info

NUME
*

SEMNIFICAȚIE
*

Notă. Etimologiile sunt, adesea, incerte (= "?"), atît în privința originii cuvîntului, cît și în privința înțelesului său. Ceea ce ofer aici este o rezumare extremă. (Lista nu e exhaustivă. Cu roșu - nume feminine).

  B C D E F G H I L M N O P R S Ș T V X Z
Adam pămînt (ebr.)
Adela nobil (germ.)
Afrodita din spuma (mării) (gr.)
Agapia dragoste (gr.)
Agat(h)a bun (gr.)
Agnes cast, pur (gr.)
Alexandru bărbatul care apără (gr.)
Alexe apărătorul (gr.)
Alice (noblețe) (germ.)
Alin întreg, dintr-o bucată (germ.)
Amalia valoros (germ.)
Ana bunăvoință, milă (ebr.)
Anastasie care se ridică/învie (gr.)
Anatol răsărit (gr.)
Andrei bărbat (gr.)
Andronic bărbat victorios (gr.)
Angela înger (gr.)
Antim floare (gr.)
Anton floare (gr.)
Arabela arbore frumos (lat.)
Areta virtute (gr.)
Arghir argint, ban (gr.)
Ariadna foarte sfînt (gr.)
Armand soț  (germ.)
Arsenie viril (gr.)
Aspazia plăcut, dorit (gr.)
Atanasie nemuritor (gr.)
Augustin binefăcător (lat.)
Aurel soare (lat.)
Aurora zori (lat.)
Avram tată măreț (ebr.)
Axente fertil (gr.)

A    C D E F G H I L M N O P R S Ș T V X Z

Baltazar apărătorul regelui (ebr.)
Barbara străin (lat.)
Barbu străin (lat.)
Bartolomeu fiul pămîntului (ebr.)
Basarab stăpîn (?)
Beatrice fericit (lat.)
Bernard urs (germ.)
Bianca alb (it.)
Bogdan dăruit de Dumnezeu (slav.)
Brad, Brăduț brad (rom.)
Brigita înalt (celt.)
Bucur frumos (alb.?)

A B     D E F G H I L M N O P R S Ș T V X Z

Calistrat soldat frumos (gr.)
Camil (preot) (lat.)
Carmen grădină (ebr.)
Carol bărbat (germ.)
Casian, -a splendid
Cazimir propovăduitor de pace (slav.)
Călin bun (gr.)
Cecilia fermecător (gr.?)
Cezar împărat (lat.)
Chiriac casa Domnului (gr.)
Cincinat cîrlionțat (lat.)
Ciprian din Cipru (lat.)
Clara lumină (lat.)
Claudiu șchiop (lat.)
Cleopatra (din) tată glorios (gr.)
Coman (cumani?) (?)
Constantin ferm, neschimbător (lat.)
Consuela consolare (sp.)
Coralia mărgean (gr.)
Corina fecioară (gr.)
Corneliu , -a cornul abundenței (lat.)
Cosma ordine; podoabă (gr.)
Crina crin (gr.)
Cristian creștin (lat.)
Cristofor purtătorul lui Cristos (gr.)

A B C   D   E F G H I L M N O P R S Ș T V X Z

Dalia dalie (lat.)
Damian de casă (lat.)
Dan judecat (ebr.); dăruit (slav.)
Daniel Dumnezeu a judecat (ebr.)
Darie bogat (pers.)
David conducător (ebr.)
Delia Delos (gr.)
Despina stăpînă (gr.)
Diana ceresc; zînă (lat.)
Dionis fluxul luminii; dătător de vin (gr.)
Doina doină (rom.)
Doroteea dăruită de Dumnezeu (gr.)
Dragoș iubit (slav.)
Dumitru pămîntul-mamă (gr.)

A B C D    F G H I L M N O P R S Ș T V X Z

Ecaterina lovește?; pur? (gr.)
Edgar purtător de lance (germ.)
Edmond protector (ang.)
Eduard apărător bogat (ang.)
Eftimie fire blîndă (gr.)
Elefterie cel liber (gr.)
Elena soare? (gr.)
Eleonora El e lumina (arab)
Elisabeta Dumnezeu e jurămîntul (ebr.)
Elvira vesel, prietenos (germ.)
Em(m)a doică (germ.)
Emanuel Dumnezeu cu noi (ebr.)
Emil emul?; duios? (lat.)
Ernest luptă (germ.)
Eugen, -ia bine născut, nobil (gr.)
Eusebiu prețuiește binele (gr.)
Eva șarpe, viperă (arab)
A B C D E    F   G H I L M N O P R S Ș T V X Z
Felix, Felicia fericire (lat.)
Filip iubitor de cai (gr.)
Florin floare (lat., rom.)
Francisc cinstit (lat.)
Fulvia roșcat (lat.)

A B C D E F     H I L M N O P R S Ș T V X Z

Gabriel Dumnezeu e puternic (ebr.)
Gaston străin, oaspete (germ.)
Gheorghe, George  lucrător al pămîntului (gr.)
Gherasim respectabil (gr.)
Gioconda plăcut, vesel (lat.)
Gloria strălucire (lat.)
Grigore cel treaz (gr.)

A B C D E F G     I L M N O P R S Ș T V X Z

Haralambie bucurie strălucitoare (gr.)
Horațiu tînăr? strălucitor? (lat.)
Horea, Horia horă (rom.)

A B C D E F G H     L M N O P R S Ș T V X Z

Iacob călcîi? frate mic? (ebr.)
Ieremia, Irimia Dumnezeu să înalțe (ebr.)
Ieronim nume sacru (gr.)
Ignat foc? (lat.)
Igor războinic (germ., slav.)
Ilarie vesel (lat.)
Ilie Dumnezeu e adevărat (ebr.)
Ioachim Dumnezeu se înalță (ebr.)
Iolanda viorea (lat.); scut (germ.)
Ion  mila lui Dumnezeu (ebr.)
Iordan cele două rîuri (ebr.)
Iosif Dumnezeu unește/adaugă (ebr.)
Irina pace (gr.)
Isabela = Elisabeta v. Elisabeta
Iuliu de la Jupiter (lat.)
Iustin cel drept (lat.)
Ivona arborele tisa (germ.)

A B C D E F G H I     M N O P R S Ș T V X Z

Larisa grație (gr.)
Laura laur, dafin (lat.)
Laurențiu laur, dafin (lat.)
Lavinia Lavinium (localitate) (lat.)
Lazăr Dumnezeu a ajutat (ebr.)
Lăcrămioara lacrimă (rom.)
Leon, Leonte leu (gr.)
Leonard leu puternic (germ.)
Leopold neam îndrăzneț (germ.)
Letiția bucurie (lat.)
Lia tînăr; obosit; leoaică (ebr., lat.)
Ligia camarad (germ.)
Liliana crin? (Elisabeta) (eng.)
Linda tei (germ.)
Liviu palid, livid (lat.)
Luca lumină? (gr.)
Lucia lumină? (lat.)
Lucreția atrăgătoare? (lat.)
Ludovic bătălie cîștigată (germ.)

A B C D E F G H I L     N O P R S Ș T V X Z

Magdalena castelana (ebr.)
Maia mare (gr.?)
Malvina loc cu prieteni (germ.)
Mara nefericire (ebr.)
Marcu (războinic) (lat.)
Margareta perlă, margaretă (lat.)
Maria  iubire (ebr.)
Marin de la mare (lat.)
Marius  tînăr (lat.)
Marta stăpînă, doamnă (ebr.)
Matei darul lui Dumnezeu (ebr.)
Matilda luptă, onoare (germ.)
Maxim cel mare (lat.)
Melania negru (gr.)
Melisa albină (gr.)
Mihai cine e ca Dumnezeu? (ebr.)
Minodora dar al Lunii (gr.)
Mircea pace; lume (slav.)
Mirela minunat (lat.)
Miron balsam (gr.)
Monica călugăriță; mamă (gr.), (germ.)

A B C D E F G H I L M    O P R S Ș T V X Z

Nadia speranță (slav.)
Natalia naștere; Crăciun (lat.)
Nestor se întoarce (gr.)
Nichifor  purtător de victorie (gr.)
Nichita victorie (gr.)
Nicolae  neam victorios (gr.)

A B C D E F G H I L M N    P R S Ș T V X Z

Octav opt (lat.)
Ofelia ajutor (gr.)
Olivia măslin (lat.)
Onofrei mereu fericit (gr.)
Oreste cel de la munte (gr.)
Otilia bogăție (germ.)
Ovidiu păstor? (lat.)

A B C D E F G H I L M N O    R S Ș T V X Z

Pamfil cu totul iubit (gr.)
Panait prea sfînt (gr.)
Pantelimon plin de milă (gr.)
Paraschiva pregătire de sărbătoare (gr.)
Pascal Paște (ebr.)
Patricia părinte (lat.)
Paul mic (lat.)
Pavel mic (lat.)
Petronela berbec (lat.)
Petru piatră (gr.)
Pompiliu cinci (lat.)
Profira purpuriu (gr.)

A B C D E F G H I L M N O P    S Ș T V X Z

Radu bucurie (slav.)
Rafael Dumnezeu m-a vindecat (ebr.)
Raluca glorie; Hera (gr.)
Ramona apărare (germ.)
Răzvan rechemat? rebotezat? (slav.? gr.?)
Remus roman (din Roma) (lat.)
Renata renăscut (lat.)
Robert faimă mare (germ.)
Rodica erou? rodie? naștere? (slav.? gr?)
Roland curaj renumit (germ.)
Roman roman (de la Roma) (lat.)
Romeo roman (de la Roma) (gr.)
Romulus roman (de la Roma) (lat.)
Rozalia Rusalii? faimă? (lat.? germ.?)
Roxana strălucitor (pers.)

A B C D E F G H I L M N O P R    Ș T V X Z

Sabin din Sabina (loc) (lat.)
Samson lumina soarelui (ebr.)
Sava (zi de) odihnă; convertit (ebr.)
Sebastian august, respectabil (lat.)
Sergiu sclav? supraveghetor (lat.)
Sidonia pînză, cearșaf; giulgiu (gr.)
Silviu pădure (lat.)
Simion Dumnezeu a auzit (ebr.)
Sînziana Diana; ziua sf. Ion (lat., rom.)
Smaranda strălucire (gr.)
Sofia înțelepciune (gr.)
Sorin soare (rom.)
Suzana crin (ebr.)
Svetlana lumină (slav.)

A B C D E F G H I L M N O P R S    Ș   T V X Z

Șerban șerb (rom.)
Ștefan coroană (gr.)

A B C D E F G H I L M N O P R S Ș     V X Z

Tamara palmier (ebr.)
Tatiana împodobit? (lat.)
Teodor dăruit de Dumnezeu (gr.)
Teofil iubitor de Dumnezeu (gr.)
Tereza vînătoare? seceră? arșiță (gr.)
Tiberiu de la Tibru (lat.)
Titus onorabil? (gr.) porumbel? (lat.)
Toma geamăn (ebr.)
Traian (lat.)
Tudor dăruit de Dumnezeu (gr.)
Tudose dăruit de Dumnezeu (gr.)

A B C D E F G H I L M N O P R S Ș T   V   X Z

Vadim discuție, ceartă (sanscr., slav.)
Valentin puternic, sănătos (lat.)
Valeriu puternic, sănătos (lat.)
Vasile rege (gr.)
Vera credință; adevăr (gr.? lat.?)
Veronica  purtătoare de victorie (gr.)
Veturia vîrstnic (lat.)
Victor izbîndă (lat.)
Violeta viorea; violet (pers.)
Virgil ramură verde (lat.)
Virginia fecioară (lat.)
Viviana viață (lat.)
Vlad, Vladimir putere; pace (slav.)
Voicu luptător (slav.)

A B C D E F G H I L M N O P R S Ș T V   Z

Xenia străin, oaspete (gr.)

A B C D E F G H I L M N O P R S Ș T V X  Z

Zaharia Dumnezeu și-a amintit (ebr.)
Zamfir safir (gr.)
Zoe viață (gr.)


N.B. În cele mai multe cazuri, cînd formele sunt perfect similare (gen: Alin-Alina, Florin-Florina, Ion-Ioana), am menționat doar numele masculin.

Prescurtări: celt.=celtic; ebr.=ebraic; eng.=anglo-saxon; germ.=germanic; gr.=grecesc; it.=italienesc; lat.=latinesc; pers.=persan; rom.=românesc; sanscr.=sanscrit; sp.=spaniol.
Iconul
deschide pagini de aprofundare a subiectului.