Info  Indice de nume (exclusiv pentru secţiunea "Viaţa din cărţi"). Nu figurează toate numele menţionate în text, ci doar acelea substanţial comentate.    

V. şi PROTEICUL URMUZ

DESPRE URMUZ

          Excelentul eseu al lui Nicolae Balotă din Argeș nr. 4/1970 cît și un vechi și constant interes pentru autorul lui Gayk m-au făcut să revin la acest subiect.

 

"Cu cît au mai puțin duh, au nevoie de mai mult trup"
                (MONTAIGNE, Es., II, X)

          Plecînd de la eseul pomenit al lui N. Balotă, mi-e în intenție a-i sublinia cîteva idei a căror identitate cu propriile mele gînduri nu poate decît să mă bucure, pentru a încerca apoi să mă distanțez argumentat de unele opinii ce-mi par inexacte. Nu vreau să imprim rîndurilor care vor urma o tenta polemică ci, cel mult, le dau acea "culoare" ce ar putea incita la o discuție mai largă asupra lui Urmuz.

          Mi se pare mult adecvată formularea "scenografie apocaliptică" folosită de N. Balotă apropo de tehnica lui Urmuz. Subscriu convins la implicațiile pe care eseistul le extrage de aici: "Urmuz consemnează un faliment, un sfîrșit ipotetic, o agonie a literarului". Dezvoltînd sugestia lui N. Balotă și grefînd-o pe cîteva proprii impresii, aș adăuga: Urmuz e în literatură un ultim profet ce strigă în deșert. Urmuz adîncește cancerul literaturii și tot el îl ironizează. Textele urmuziene sunt în fond critică a literaturii. Literatura reflectată într-o oglindă monstruoasă.

          REALITATEA LA URMUZ. N. Balotă notează: "Urmuz ironizează realitatea dată". Fie-mi permis să citez - aici și mai departe - din articolul Proteicul Urmuz (Cronica, 49/1969, p. 7, 9), în care mi-am expus parte din reflecțiile la Urmuz. Scriam acolo: "Personajele urmuziene trăiesc într-o irealitate perfectă; singurul contact cu viața reală, posibilă, îl iau prin moarte". Cred de aceea că Urmuz nu "ironizează" realitatea dată ci, plenar, o ignoră. Universul lui nu are decît un singur punct de tangență cu cel uman: moartea. Tărîmurile în care viețuiesc ființele lui Urmuz nu sunt nici Terra, nici Infern, nici Paradis. Ele sunt o lume imaginară, alta, complementară. La Urmuz, deci, nu există "realitatea dată" (el n-o primește), ci doar cea creată "ex nihilo". Făpturile sale "mecanomorfe" (N. Balotă) populează un univers-limită, cu totul imposibil. Pe scurt, Cotadi și Dragomir ar putea exclama în cor: Trăim în cea mai imposibilă dintre lumi!

          UMORUL LUI URMUZ. Cu multă precizie deschide chestiunea N. Balotă: "Umorul lui Urmuz ar putea uneori să treacă drept o aplicare a definiției bergsoniene a comicului. Mecanicul plaqué sur du vivant ca sursă a rîsului apare frecvent în paginile bizare .." etc. După care N. Balotă observă: "Urmuz umorist este asemănător cu clovnul beckettian. Eroii săi sunt făpturi ambigue, cunoscînd ridicolul și tragicul". Notam o părere identică în articolul meu din Cronica: "Urmuz, cel mai subtil și mai insolit bufon al literaturii române, este de fapt un veșnic posedat de demonul tragicului". Găsesc satisfacție în a fi anticipat opinii și concluzii asemănătoare cu ale unui literat de talia lui N. Balotă. Cu atît mai mult cu cît cred că nu e vorba doar de similitudini de expresie ci, după cum se va vedea și mai jos, de identitate de substanță, de atitudine și unghi de vedere. N. Balotă continuă: "El este un umorist în acel sens în care umorul poate fi înțeles ca o soluție disperată. (...) În gura lui tragedia devine comedie. (...) Umor trist, reziduu degradat al tragicului". La rîndul meu, observasem: "Urmuz își face parcă un program din a demonstra că, dus dincolo de marginile sale, rictusul comic se metamorfozează în grimasă tragică".
          Această con-sonanță duce la ideea că rîsul lui Urmuz e în cel mai înalt grad distrugător, un rîs malign, un comic feroce. ("Comicul urmuzian are un fond agresiv, obscen sau macabru", spune sintetic N. Balotă). E rîsul pe marginea prăpastiei, hohotul nebunesc al celui care simte pînă în măduvă absurdul universal. Urmuz a fost un "nebun" lucid, unul din acei nebuni despre care e bine să crezi că văd lumea mai just, mai exact decît noi, tocmai pentru că stau cu capul în jos. Ceea ce batjocorește rictusul lui Urmuz nu e realitatea, ci semnificația ei sau, mai precis, lipsa acestei semnificații. Urmuz ignoră lumea și rîde de neantul ei.

          ABSURD ȘI TRAGIC. Schematizînd, scriam în Proteicul Urmuz: "Urmuz e absurd în formă, tragic în fond". Din această perspectivă, nu pot accepta aserțiunea lui N. Balotă conform căreia în literatura lui Urmuz "absurdul a luat locul tragicului". De ce? Pentru că, după părerea mea, nu e vorba de o substituire, ci de înglobare. Ca și la Kafka, la Urmuz tragicul ia formă absurdă - așa cum în tragedia antică lua formă patetică, iar în cea clasică franceză, formă maiestuos moralizatoare. Pentru greci, tragicul era fatal; pentru Urmuz e absurd. Reciproca, la el, e de asemenea adevărată: absurdul e trist, e tragic în sine. Silogismul său va fi: lumea e haotică, deci tragică. Ființele, gesturile, locurile, situațiile din Urmuz sunt ilogice, absurde pentru că exprimă impasul unui ins care vede universul în negru absolut. Moartea, în Urmuz, e pînă la urmă unica soluție "senină" de evadare și purificare. (Omul a acceptat și aplicat teza operei).

          ARUNCAREA ÎN AER A LITERATURII. Nicolae Balotă scrie: "El aruncă în aer literatura. (...) Totul pentru a submina însuși actul literar. (...) Actulu literar reprezintă un fel de sinucidere a literaturii. (...) Urmuz face literatură din moartea literaturii". În articolul meu, notam observații profund similare și, încă odată, nu-mi ascund plăcerea de a fi anticipat observațiile lui N. Balotă. Citez: "El (Urmuz) intră în tiparele romanului ca un incendiator, pentru a-l submina, pentru a-l arunca în aer (sic!). Urmuz nu face literatură, o desface. (...) Urmuz a pătruns în literatură și a dislocat-o dinlăuntru. Proza lui Urmuz este calul troian intrat în cetatea literelor". Nu transcriu pentru a-mi revendica paternitatea ideii (vană ocupație!), dar pentru a-i marca, împreună cu N. Balotă, veridicitatea.
          Ca și înainte, însă, îmi permit să ripostez ia o afirmație din articolul care mi-a constituit punctul de plecare. "Literatura sa e o antiliteratură", consideră N. Balotă. Exact în aceeași ordine de idei, afirmam în articolul meu: "Desigur, mai în spiritul vremii ar fi să vorbim la Urmuz de antiliteratură, dar această sintagmă pare a fi un mare fals dacă acceptăm că nu poți fi dușman al literaturii, făcînd-o". De altfel, N. Balotă însuși îmi dă dreptate, contrazicîndu-se, inexplicabil, la distanță de cîteva alineate: "În cele din urmă, subversiunea sa e aceea a unui literat. Și totul sfîrșește prin a fi literatură". Nu am căutat maliția, dar dacă și bătrînul Homer...

          Concluzii (dacă se pot gîndi în legătură cu Urmuz) ar putea fi:
          Urmuz este cel mai paradoxal scriitor român. Voi reveni asupra paradoxalului, pe care-l văd ca o trăsătură fundamentală, comună multor spirite producătoare de mare literatură. Mi se pare că paradoxalul tinde a fi o condiție sine qua non a scrisului polivalent, deschis, fecund în semnificații. Îmi explic aceasta dialectic: pentru ca un text să poată genera perpetuu nou, noutate, e nevoie să fie structurat pe contrarii, pe opoziții. Coexistența lor va părea (și va fi), la lectură, paradoxală.
          Urmuz e unicul nostru tragic, aproape demn de a fi opus unui Caragiale. Cu un picior în Caragiale, Urmuz e, cu celălalt, la antipodul lui.
          Urmuz e cel mai plăsmuitor de universuri fictive din literatura noastră, în genere lipsită de mari fantaziști. Nu am avut un Dante, nu am avut un Jarry, dar l-am avut pe "umilul" Demetrescu-Buzău și, fără ironie nici prezumție, aceasta e o posibilă compensație, echilibrînd spiritul unei literaturi vii. Urmuz e un scriitor european, un mare cap de serie.
          Și apoi, ultima concluzie e tocmai aceea despre Urmuz, cel mai singur între singuri, abia trebuie să stăm de vorbă.

       George PRUTEANU
      România literară
, nr. 21, 21mai 1970