Despre autor. Alte cinci traduceri ale poeziei.

Rudyard Kipling
IF  /  DACĂ
 

If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you,		
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too;
If you can wait and not be tired by waiting,
Or being lied about, don't deal in lies,
Or being hated, don't give way to hating,
And yet don't look too good, nor talk too wise:

If you can dream - and not make dreams your master;  
If you can think - and not make thoughts your aim;
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two imposters just the same;
If you can bear to hear the truth you've spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop and build 'em up with worn-out tools:
	
If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch - and toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breathe a word about your loss;
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: "Hold on!"

If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with Kings - nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
If all men count with you, but none too much;
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds' worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that's in it,
And - which is more - you'll be a Man, my son!

 

Dacă ești calm, cînd toți se pierd cu firea
În jurul tău, și spun că-i vina ta;
De crezi în tine, chiar cînd Omenirea
Nu crede, dar îi crezi și ei cumva;
De știi s-aștepți, dar fără tevatură;  
De nu dezminți minciuni mințind, ci drept;  
De nu răspunzi la ură tot cu ură
Și nici prea bun nu pari, nici prea-nțelept;

Dacă visezi - dar
nu-ți faci visul astru;
De poți s
ă speri - dar nu-ți faci jindul țel;
De-nt
împini și Triumful și Dezastrul  
Mereu senin și în același fel;  
Dacă supor
ți să-ți vezi vorba sucită
De șarlatan, ce-ți spurcă al tău rost;
De poți ca munca vie
ții, năruită,
S-o faci de la-nceput precum a fost;

Dac
ă-ndrăznești agonisita-ți toată
S-o pui, făr'a clipi, pe-un singur zar
Și, dac-o pierzi, să-ncepi ca prima dată  
r-să te plîngi cu un oftat măcar;  
De știi, cu nerv, cu inimă, cu vînă,  
Drept să rămîi, cînd ele june nu-s,  
Ș
i stai tot dîrz, cînd nu mai e stăpînă  
Decît Voința ce le ține sus;

Dac
ă-ntre Regi ți-e firea neschimbată  
Ca și-n Mulțime - nu străin de ea;  
Amic sau nu, de
nu pot să te-abată;
De toți de-ți pasă, dar de nimeni prea;   
Dacă
ți-e dat, prin clipa zdrobitoare,  
treci și s-o întreci, mereu bonom,
atunci: a ta e Lumea asta mare  
și, mai mult, fiul meu: atunci - ești Om!   

Traducere de Dan Duțescu?
Pentru alte traduceri, clicați pe butonul "Documentare" (Cartea) de sus.